Service
Wij ontwikkelen producten waarin vormgeving en functionaliteit zijn geïntegreerd. De vormgeving bepalen wij aan de hand van designstudies waarbij o.a. de doelgroep en de gebruiksomgeving van het product worden onderzocht.

Wij bieden concrete en haalbare oplossingen voor technische vraagstukken. Hierbij maken wij gebruik van geavanceerde 3D CAD software. De technische oplossingen worden desgewenst uitgebreid gevalideerd met simulatiesoftware en prototypes.

Wij verzorgen de realisatie van het eerste prototype tot en met de oplevering van het product. Wij geven daarmee een vroegtijdig inzicht in het ontwerp en nemen daarnaast het volledige ontwikkelingstraject voor onze rekening.
Cover expansievat-1 Cover expansievat-1